Sakrament pojednania

Spowiedź święta zawsze 30 minut przed Mszą św.

I czwartek miesiąca od 17:00 do 18:00

I piątek miesiąca od 16:00 do 19:30

Sakrament Pokuty i Pojednania

Pan Jezus ustanowił ten sakrament w dniu swojego zmartwychwstania, gdy wieczorem mimo drzwi zamkniętych w Wieczerniku stanął przed Apostołami i wypowiedział do nich słowa: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone, a którym grzech zatrzymacie są im zatrzymane”. Dziś każdy kapłan, na mocy otrzymanych święceń i jurysdykcji ma władzę odpuszczania grzechów. Odpuszczenie grzechów w Sakramencie Pokuty nazywamy rozgrzeszeniem.

Aby przystąpić do Sakramentu pokuty trzeba spełnić pięć warunków dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia

  • Żal za grzechy

  • Mocne postanowienie poprawy

  • Szczera spowiedź

  • Zdośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

"Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy"

Dzienniczek