Duszpasterstwo Kobiet nosi nazwę z której jesteśmy dumne „BłogosławiOna”. – Słowo „BłogosławiOna” ma podkreślić fakt, że Maryi Błogosławi sam Pan Bóg, a Ona – Najlepsza z Matek, ideał kobiecości Błogosławi z rozpromienionym sercem pełnym łask nam – kobietom.

Celem spotkań będzie uświadomienie kobiecie odkryć godność kobiety, którą przeżywa w różnym czasie swego życia i realizując różne powołania życiowe. „Tylko od ciebie zależy, czy ktoś przed tobą uklęknie, czy cię sponiewiera. I od ciebie też zależy, jakie uczucia wyzwolisz w drugim człowieku: szacunek i gest miłości czy lekceważenie i namiętność” – mówił ks. kard. Stefan Wyszyński. Chcemy uczyć się relacji z Maryją, zaś te  wypracowane przenieść na grunt rodziny i swego otoczenia. Przy wsparciu opiekuna wspólnoty ks. Oscara Nejmana spotykania odbywają się w każdy czwartek i rozpoczynają się Mszą Świętą. 

 

Spotkania w każdy czwartek rozpoczyna Msza Święta godzina 18:00

W pierwsze czwartki miesiąca modlimy się na Godzinie Świętej przed Jezusem ukrytym w najświętszym Sakramencie

W trzecie czwartki modlimy się na różańcu

W drugie i czwarte czwartki poruszamy ważne tematy, które służą rozwojowi tożsamości kobiety - spotkania w Domu Parafialnym

Godzina Święta
modlitwa przed Najświętrzym Sakramentem

W ramach spotkań organizowane są również konferencje prowadzone przez naszego opiekuna księdza Oscara Nejmana lub przez gości zaproszonych z zewnątrz.

Zaproszeni goście przez swoje konferencje pogłębiają tematy potrzebne w rozwoju duchowym i w życiu codziennym

Opekunem naszej wspólnoty jest ksiądz Oscar Nejman

Oczywiście nie brakuje również spotkań, na których poznajemy się, dyskutujemy i pomagamy sobie na różnym podłożu.

Znajdujemy także czas na wspólną integrację i zabawę.

Dołącz do nas. Zapraszamy!

DUSZPASTERSTOW KOBIET "BłogosławiONA"

parafia św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu