Chrzest

Chrzest Święty odbywa się w terminach:

II niedziela miesiąca - 12:30

sobota poprzedzająca IV niedzielę miesiąca - 18:00

Przygotowanie do sakramentu Chrztu Dziecka w naszej parafii.

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do udziału w dwóch spotkaniach przygotowujących do chrztu.

Spotkanie I

Spotkanie ma charakter katechezy ewangelizacyjnej, prowadzone jest przez świeckich katechistów.

Termin: I sobota miesiąca godz. 10:00 w salce katechetycznej.

Spotkanie II

Spotkanie ma charakter katechezy sakramentalnej, prowadzone jest przez księdza.

Termin:  piątek poprzedzający datę chrztu, bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele.

UWAGA!

Rodzice chrzestni, którzy mieszkają daleko i nie mogą dojechać powinni uczestniczyć w spotkaniach przygotowujących w parafii swego zamieszkania.

Dokumenty

  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (dotyczy małżeństw sakramentalnych),

  • świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego (jeśli rodzice nie zawarli ślubu kościelnego),

  • odpis aktu urodzenia dziecka,

  • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, dokładny adres zamieszkania),

  • zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania.

"Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa."

Galacjan 3:26-27