„Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. DK szczególną uwagę zwraca na duchowość małżeńską, czyli na dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Ruch ten chce pomóc trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do wychowania dzieci w chrześcijańskim duchu.

DK dąży do odnowy życia małżeńskiego i rodzinnego poprzez zachęcanie do stałego codziennego życia Słowem Bożym i życia modlitwą jako osobistego spotkania z Chrystusem. Postawa służby członków ruchu ma nakłaniać do dzielenia się otrzymanymi darami w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi. Staramy się często czytać Pismo Św. i z niego czerpać siły oraz natchnienie do życia i pracy”

Chcesz odmienić wasze relacje małżeńskie i rodzinne?

Odnowić waszą miłość aby z każdym dniem kochać i być kochanym coraz bardziej?

Małżeństwo może być piękną i pełną szczęścia drogą do świętości!

Formacja Domowego Koscioła pomaga w osiągnięciu tych celów

Posłuchaj konferencji o dialogu małżeńskim
i odkryj waszą miłość na nowo

Zastanawiasz się czy Domowy Kościół to wspólnota dla Ciebie?


Obejrzyj ten krótki film informacyjny!


Może nadszedł czas by obudzić w sobie żywą wiarę

"Tylko prawdziwa miłość potrafi zaspokoić głód człowieka i tylko w takiej atmosferze człowiek może się rozwijać i być szczęśliwy"

ks. Franciszek Blachnicki

Praktyki proponowane małżonkom dla budowania jedności małżeńskiej i rodziny

modlitwa osobista
regularne spotkanie ze Słowem Bożym
modlitwa małżeńska
Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem...
modlitwa rodzinna
dialog małżeński
reguła życia
Systematyczna praca na sobą
Click Here
uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych
Previous
Next

Chcesz dołączyć do naszej wspólnoty?
Zapraszamy do kontaktu z parą odpowiedzialną za DK w naszej parafii

lub skontaktuj się z naszą parą rejonową

Iwona i Maciej Czarneccy 

Rejon Poznań – Starołęka, Kórnicki

para rejonowa  od 2022 r.
 501 322 863
 505 797 434
email: czarni.vektra@vp.pl

ks. Waldemar Szkudlarek
moderator rejonowy

Warsztaty, świadectwa i inne..