"Duszpasterstwo mężczyzn" jest wspólnotą mężczyzn z naszej parafii której patronem jest św. Józef. Pragniemy służyć naszej parafii przy wszelkich pracach pomagać wszytskim potrzebującym z naszej wspólnoty parafialnej i nie tylko.

Spotykamy się w każdy piątek na modlitwie różańcowej o godz. 20:30

Raz w miesiącu spotykamy się na konferencjach wygłaszanych przez zaproszonych gości lub naszego księdza proboszcza Janusz Molewskiego

Jesteśmy grupą od zadań specjalnych. Pomagamy we wszelkich pracach przy najszej parafii i nie tylko!

Zapraszamy każdego mężczyznę do włączenia się w naszą męską wspólnotę!

Budowa szopki Bożonarodzeniowej to nasza coroczna tradycja

W naszej wspólnocie znajdujemy także przestrzeń dla dzieci, które włączamy w podejmowane inicjatywy

Podczas wykładów poruszane są tematy, które pomagają nam w ciągłej pracy nad sobą do bycia lepszymi mężami i ojcami

"Józefie najmężniejszy, - módl się za nami."

Modlitwa do świętego Józefa

Święty Józefie, Twoja ojcowska dobroć sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone, stają się łatwymi do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach.

Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące, weź pod Swoją opiekę nasze dusze i ciała, nasze życie, zdrowie, nasz dom i wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy.

Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi sługami. Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie naszej Rodziny, przyczyń się za nami.

Amen.

Chcesz dołączyć do naszej wspólnoty?
Zapraszamy w każdy piątek na godz. 20:30

Opiekunem duszpasterstwa jest

ks. proboszcz Janusz Molewski